ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων μας είναι πρωταρχικός μας στόχος , για αυτό η εταιρία μας επένδυσε και θα συνεχίσει να επενδύει σε αυτόν τον τομέα.

Καθημερινοί και συνεχείς έλεγχοι από την παραλαβή της πρώτης ύλης (ρύζι έμφλοιο) από τους παραγωγούς ρυζιού έως και την τελική του μορφή, με τα κατάλληλα μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό, εγγυώνται προϊόντα υψηλής ποιότητας.

image resizer2  image resizer2 1

Σήμερα, η εταιρία μας εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22000:2005.

Για την διασφάλιση των προϊόντων μας απ το χωράφι, δημιουργήσαμε την <<ομάδα παραγωγών Agrotopos >> η οποία εφαρμόζει Πιστοποιημένες Διαδικασίες σύμφωνα με το Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης (ΣΟΔ) στην Γεωργική Παραγωγή ρυζιών.

 

ISO 22000:2005: Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων

Το Διεθνές αυτό πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα με το οποίο θα είναι αποτελεσματικότερη η διαχείριση της ασφάλειας τροφίμων σε όλη την έκταση της αλυσίδας τροφίμων μέχρι την κατανάλωση.

                                                                            

0001.jpg0002.jpg

 

Πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2: Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος- Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή

 

pic1Τα εθνικά αυτά πρότυπα προδιαγράφουν τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της φυτικής παραγωγής μέσω του οποίου μια γεωργική εκμετάλλευση μπορεί να παρέχει συστηματικά ποιοτικά προϊόντα με παράλληλη μέριμνα για το περιβάλλον.

pic2Σκοπός του συστήματος είναι η παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων με ελαχιστοποίηση των εισροών (ορθολογική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων) υπό την επιστημονική στήριξη έμπειρου γεωτεχνικού προσωπικού.