фирма

Върху площ от 11000 кв. м .в самото сърце на оризищата на областта Серес се намира фирмата ОРИЗОВИ МЕЛНИЦИ АНАГЕНИСИ ООД.

Нейните съоръжения, модерното механично оборудване, отлично преработените висококачествени продукти в съчетание с пълното и добре уредено снабдяване на клиентите ни (осъществяващо се с наши собствени камиони) и рационално организираната разпределителна мрежа нареждат фирмата ни сред най-значителните първенци в тази област.

Целта на фирмата ни е задоволяване на нуждите на потребителите с продукти от най-висше качество.Човешкият ресурс е за нас движещата сила,водеща ни по пътя на постоянния прогрес и развитие.

В рамките на усилията, които полагаме за по-нататъшно развитие на успешната ни вече дейност ние развихме човешките си ресурси.

Една голяма част от деня си прекарваме на работа. Затова е много важно да се предлагат шансове за развитие на работното място.
То трябва да позволява на трудещите се да съдействат за успеха на фирмата в една приятна и съзидателна обстановка. Това е най-добрият стимул за всички нас.